Vidiniai mokymai

 

Vidinių mokymų programos – tai unikalius kliento poreikius atitinkantys mokymai, nukreipti į įmonei aktualių problemų sprendimą.

Kiekviena mokymų programa kuriama glaudžiai bendradarbiaujant su įmonės atstovais. Įvertinami įmonės ypatumai ir veiklos specifika, strateginiai siekiai, probleminės sritys bei klientui kylantys iššūkiai. Įsiklausoma į kliento norus ir reikalavimus. Mokymų metu ugdoma darbuotojų kompetencija ir užtikrinamas darbuotojų įsitraukimas į įmonei aktualių probleminių situacijų sprendimą.

Mokymų programa kuriama taikant 6 žingsnių metodiką. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Etapas
Žingsnis
Aprašymas
Mokymų poreikio nustatymas ir pagrindimas I. Situacijos tyrimas Taikant įmonės specifikai adaptuotus pažangius metodus, atliekamas įmonės situacijos tyrimas. Renkama informacija ne tik apie problemines sritis, bet ir jų ryšį su strateginiais tikslais, veiklos pobūdžiu, kultūra. 
II. Analizė Identifikuojamos esminės probleminės sritys, nustatomi priežastiniai ryšiai, veiklos sėkmės rodikliai bei jų apribojimai.
Mokymų programos plano parengimas  III. Susitarimas dėl programos tikslų  Organizacijos ir darbuotojų lygmenyse nustatomi mokymų programos tikslai nustatomi mokymų programos tikslai.
IV. Mokymų programos kūrimas Trečiame žingsnyje numatytų tikslų pasiekimui nustatomos mokymų temos, jų apimtis ir turinys. Susitariama dėl mokymo metodų ir dalyvavimo lygio. Parengiamas detalus mokymų programos projektas (tikslai, veiklos, tvarkaraštis, biudžetas, atsakomybių pasiskirstymas)
Mokymų programos vykdymas V. Mokymų programos vykdymas Mokymų programos vykdoma pagal susitarimą su klientu. 
Programos užbaigimas ir pasiektų rezultatų vertinimas VI. Grįžtamasis ryšys Vertinami realūs mokymo pasiekimai: įsisavintų žinių lygis, pritaikytų žinių naudos vertinimas. 

 MOKYMŲ PROGRAMOS ORGANIZAVIMAS 

1. Organizuojamas įvadinis susitikimas, kurio metu pristatoma mokymų programos kūrimo koncepcija.

2. Į mokymų programos kūrimą įtraukiami įmonės darbuotojai, kurie, kurie aktyviai dalyvauja visuose etapuose. 

3. Kiekvieno etapo rezultatai pristatomi ir suderinami su įmonės vadovybe.

4. Mokymų programos pabaigoje atliekamas žinių ir mokymų sukurtos naudos vertinimas.


Esame puikūs partneriai sprendžiant verslo iššūkius šiose srityse: 

Strateginis valdymas

 • Strateginis organizacijos vystymas
 • Strateginė analizė
 • Verslo modelių inovacijos
 • Inovacijų valdymas (visuose organizacijos lygiuose)

Finansų valdymas

 • Strateginė valdymo apskaita
 • Turto valdymas
 • Finansų ir rizikų valdymas

Procesai ir projektai

 • Verslo procesų valdymas
 • Kokybės sistemos (Lean, 6Sigma, ISO ir kt.) ir kokybės auditas
 • Projektų valdymas 
Žmogiškųjų išteklių valdymas
 • Vadovų lyderystė
 • Atlyginimų valdymas
 • Talentų baseinas (kūrimas ir valdymas)
 • Kompetencijų valdymas
Marketingas
 • Prekės ženklo valdymas
 • Integruota marketingo komunikacija
 • Skaitmeninis marketingas
 • Organizacijos reputacijos vystymas
 • Vartotojų elgsena ir santykiai su klientais

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Daugiau informacijos suteiks:

Prof. RŪTA ČIUTIENĖ, IPMA C

Produktų linijos vystymas

 

+370 682 41 900

ruta.ciutiene@ktu.lt