Studijos vadovams

Apie STRATEGINĖS LYDERYSTĖS studijas vadovams

Šiose studijose ugdomos strateginio mąstymo, strateginės analizės, strateginių sprendimų priėmimo, o taip pat šiuolaikinės organizacijos dizaino ir valdymo kompetencijos. Svarbiausias studijų tikslas – suteikti kompetenciją profesionaliai atlikti strateginės situacijos, esminių išteklių ir galimybių analizę, bei sukurti tinkamiausią strategiją ar jų rinkinį.

Pagrindiniai dėstytojai

Studijų vadovams dėstytojai yra žinomi nacionalinio ir įmonių konkurencingumo, įmonių klasterių ir tinklų vystymo, inovacijų ir žinių valdymo bei verslo įžvalgos sričių ekspertai. Aktyviai dalyvauja daugelio tarptautinių profesinių ir ekspertinių organizacijų veikloje, turi didelę konsultavimo ir studijų vadovams organizavimo patirtį.                                                                                                                                              

Studijų ciklas STRATEGINIAI SPRENDIMAI

Šiame studijų cikle ugdoma strategijos kūrimo ir organizacijos strateginio valdymo kompetencija. Mokoma profesionaliai atlikti verslo, tendencijų, konkurentų ir organizacijos strateginę analizę, kurti strategiją ir organizuoti jos efektyvų įgyvendinimą. Pasirenkant konkrečiai organizacijai tinkamiausius strateginės analizės metodus, atliekamas pasirinktos (savos) organizacijos strateginis tyrimas.

Atsiliepimai apie studijas

Strateginės lyderystės magistro programos išskirtinis bruožas yra tas, jog ši programa skirta būtent tokioms trūkstamoms – strateginio valdymo, organizacijos vystymo ir pan. – kompetencijoms ugdyti. Būtent tokiomis kompetencijomis pasižyminčių darbuotojų laukia visos perspektyviai mąstančios verslo organizacijos (E. Kolevaitis, UAB „ECG“ direktorius)                                                                                                                       

Studijų ciklas ORGANIZACIJOS PROJEKTAVIMAS IR VALDYMAS

Kokios turėtų būti organizacijos struktūros ir sistemos, siekiant sukurti sąlygas efektyviam ir produktyviam darbui? Kas yra anti-vadyba? Kaip ugdyti organizacijos kompetencijas?  Kaip inovuoti ir valdyti įmonės nematerialius išteklius? Atsakymai į šiuos ir daug kitų klausimų studijų cikle, skirtame ugdyti šiuolaikinės laiminčios organizacijos projektavimo ir valdymo kompetenciją.

Priėmimas ir kita aktuali informacija

Į Strateginės lyderystės studijas priimami aukštąjį išsilavinimą ir bent trejų metų praktinės vadybinės veiklos patirtį turintys asmenys. Išsilavinimo – socialinės, techninės, medicinos ar kitos srities – įvairovė studijų grupėje yra privalumas, nes studijuojantiems tai atveria naujas požiūrio į veiklos iššūkius ir tobulėjimo perspektyvas.