Bendrovių valdybų mokymai: teisinio požiūrio ir praktinių įžvalgų balansas

Bendrovių valdybų mokymai: teisinio požiūrio ir praktinių įžvalgų balansas

KTU Ekonomikos ir verslo fakultete lapkričio 12-13 dienomis vyko KTU Vadovų mokyklos organizuoti mokymai „Bendrovės valdybos ir jos narių veiklos principai, funkcijos, atsakomybė“, skirti ugdyti darbo įmonės valdyboje kompetenciją.

Ekspertų komanda, sudaryta iš teisės, finansų ir įmonių valdymo profesionalų, pristatė esminius įmonės valdybos veiklos principus bei teisinius aspektus, dalijosi gerąja patirtimi, komentavo Lietuvos įmonių valdybų darbo aktualijas.

Mokymų metu detalizuoti bendrovės valdybos veiklos įstatyminiai pagrindai, esminiai valdybos sudarymo principai, valdybos teisės ir pareigos bei valdybos nario funkcijos (dr. A. Kazakevičius, UAB „Auditum“ direktorius). Aptarti bendrovių valdybų darbui aktualūs kodeksai.

Pristatytas bei diskutuotas valdybos vaidmuo įmonės strateginiame vystyme: nustatant ilgalaikę viziją, užtikrinant, kad įmonė turi strategiją, kad turima strategija yra tinkama, inicijuojant naujos strategijos kūrimą, priimant pasirinkimo iš strateginių alternatyvų sprendimus ir pan. (habil. dr. R. Jucevičius, Verslo strategijos instituto direktorius).

Teisės patarėja ir advokatė dr. D. Foigt-Norvaišienė (advokatų kontora „Cobalt“) pristatė esminius įmonės valdybos nario veiklos teisinius aspektus. Komentavo valdybos narių fiduciarines pareigas, atsakomybę bei civilines sutartis, sudaromas su valdymo organais. Įmonės valdybos darbo reglamento, valdybos posėdžių organizavimo ir komunikacijos principus pristatė, patirtimi bei praktinėmis įžvalgomis dalijosi Verslo angelų fondo partneris A. Variakojis.

Įgytos žinios užtvirtintos atliekant valdybos darbo modeliavimo užduotis, aptariant Lietuvos įmonių valdybų darbo praktines realijas. Diskutuota, kaip subalansuoti valdybos darbą priimant įmonės strateginio vystymo sprendimus ir tuo pat metu sprendžiant daug operatyvinio valdymo klausimų.

Dalyviai pastebėjo, kad mokymai neprailgo: puiki mokymų dinamika, išlaikytas dalyvių dėmesys, užtikrintas teorinio, teisinio ir praktinio požiūrių balansas, aktyviai diskutuota, dalintąsi įžvalgomis ir patirtimi.

Mokymuose dalyvavo 20 dalyvių – įmonių vadovų, valdybų ir stebėtojų tarybų narių – iš trylikos Lietuvos įmonių.