Savivaldybės kontroliuojamų įmonių valdybų mokymai

Savivaldybės kontroliuojamų įmonių valdybų mokymai

„Po mokymų žinios aiškesnės, o suvokimas platesnis“. „Dabar žinau, kiek daug nežinojau“. „Puikus mokymų intensyvumas“. „Galvojau, kad būti valdybos nariu yra paprasčiau...“. „Gavau daugiau nei tikėjausi“. „Prisipažinsiu – atėjau su skeptišku požiūriu, išeinu patenkintas“. „Vertingiausia – dalijimasis darbo bendrovių valdybose patirtimi. To knygose nepaskaitysi“.

Taip apie KTU Vadovų mokyklos mokymus “Bendrovės valdybos ir jos narių veiklos principai, funkcijos, atsakomybė” kalbėjo 2015 m. gruodžio 3-4 d. mokymuose dalyvavę Kauno miesto savivaldybės kontroliuojamų įmonių valdybų nariai.

Mokymų metu analizuotos įmonės valdybos funkcijos, atsakomybės tarp valdymo organų atribojimas, valdybos narių teisės, pareigos ir civilinė atsakomybė (lekt. dr. A. Kazakevičius, dr. D. Foigt-Norvaišienė). Diskutuoti valdybos dalyvavimo rengiant strategiją ir priimant strateginio valdymo sprendimus klausimai (lekt. habil. dr. R. Jucevičius).

Valdybos darbo organizavimo principus – valdybos darbo reglamento esminius aspektus, valdybos posėdžių sušaukimo bei pravedimo tvarką, protokolavimą ir kt. – pristatė ir komentavo „Verslo angelų fondo I“ partneris A. Variakojis. Dalintasi pastebėjimais ir praktinėmis įžvalgomis apie įmonės valdybos komunikavimą su darbuotojais, akcininkais ir kitais suinteresuotaisiais. Mokymų dalyviai pastebėjo, kad toks dalijimasis ilgamete darbo valdybose patirtimi ypatingai naudingas dalyviams tiek užtvirtinant naujas ir turimas žinias, tiek ieškant efektyvesnių darbo valdybose būdų.  

„Mokymai buvo prasmingi dėl pasirinkto medžiagos dėstymo formato, mokymus vedančių specialistų ir konstruktyvios atmosferos. Teorijos ir praktikos pavydžiai tampriai susieti su praktinių situacijų simuliacijomis.“ – kalbėjo mokymų dalyvis, UAB „Kauno būtų ūkis“ valdybos narys Saulius Kromalcas. Pasak Kromalco S. šie mokymai patvirtino, kad „kiekvienas valdybos narys yra tarsi sraigtasparnio pilotas, kuris turi disponuoti gebėjimu fokusuotis į lokalią problemą ir tuo pat metu pakelti matymą iki strateginio lygmens, nepamiršti strateginių prioritetų“. 

Mokymuose dalyvavo 25 valdybų  nariai iš septynių įmonių.