KAIP TAPTI EFEKTYVIU LYDERIU

KAIP TAPTI EFEKTYVIU LYDERIU

 

 

 

 

 

 PROGRAMOS APŽVALGA 

Seminaro tikslas - atpažinti vadovavimo ir lyderystės procesus bei atskleisti ju skirtumus; įsisavinti lyderystę kaip vadovavimo kompetenciją ir kūrybiškai interpretuoti vadovavimo grįsto lyderyste taikymo galimybes; taikyti lyderio asmenybės pažinimo ir kompetencijų vertinimo bei ugdymo metodus.

KAM SKIRTA
NAUDA DALYVIAMS
  • visų grandžių vadovams bei vadybininkams, siekiantiems tobulinti savo vadovavimo įgudžius.
  • asmenims, turintiems asmeninius ir profesinius tikslus bei planuojantiems savo karjerą.
  • turimų lyderystės žinių tam tikrose specifinėse organizacijų valdymo situacijose demonstravimas ir pritaikymas.
  • savo asmenybės vientisumo, gauti žinių apie save ir turimas lyderystės kompetencijas asmenybės pažinimo kontekste, įvertinimas.
  • kritiškas žvilgsnis į praeitį ir tikslingą savo profesinio bei asmeninio tobulėjimo analizė ir planavimas, integruojant savęs pažinimą ir situacijų, kuriose asmuo dirbo ar dirba, analizę.
  • atliekamų psichologinių testų, savęs įsivertinimo metodikų taikymo rezultatų teisingas interpretavimas savęs pažinimo kontekste.

 PROGRAMOS LEKTORIUS 

Violeta Šilingienė

PATIRTIS: Ekonomikos ir verslo profesorė, baigusi ilgalaikę Lietuvos ir Vokietijos jungtinę aukščiausio lygio vadovų konsultavimo/ugdymo programą TRANSFORM - „Aukščiausio lygio vadovų kompetencijų ugdymas Lietuvos įmonėse”, daugiau nei 14 metų konsultuoja ir veda mokymus verslo įmonėms (Utenos, Marijampolės regiono verslo įmonių darbuotojams; Jonavos, Kėdainių, Šiaulių, Kaišiadorių, Rokiškio ir kt. verslo informacijos centruose; Vilniaus, Kauno, Šiaulių PPAR; Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyboje ir kt.)
 

KOMPETENCIJA: lyderystė, žmonių išteklių valdymas, atlyginimų valdymas.

 


 

Daugiau informacijos suteiks:

Prof. RŪTA ČIUTIENĖ, IPMA C

Produktų linijos vystymas

 

+370 682 41 900

ruta.ciutiene@ktu.lt

 

 

 

 

 

 

 


Atsisiųsti brošiūras
Registracija į renginius