KOKYBĖS VADYBOS SISTEMOS, PAREMTOS ISO 9001:2015 REIKALAVIMAIS, MOKYMAI

KOKYBĖS VADYBOS SISTEMOS, PAREMTOS ISO 9001:2015 REIKALAVIMAIS, MOKYMAI

 

 

 

 

 

Mokymų tikslas – susipažinti su kokybės vadybos standarto ISO 9001:2015 reikalavimais ir jų praktinio įgyvendinimo apsektais bei aptarti sklandaus perėjimo nuo ISO 9001:2008 standarto reikalavimų prie ISO 9001:2015 standarto reikalavimų galimybes.

Mokymų nauda: mokymų programa sudaro sąlygas geriau teoriškai ir praktiškai suprasti ISO 9001:2015 standarto reikalavimus. 


 
PO MOKYMŲ JŪS:
 
  • suprasite kokybės vadybos principus bei gebėsite taikyti procesinį požiūrį,
  • įgysite arba pagerinsite įgūdžius taikant ir interpretuojant tarptautinius kokybės vadybos standartus savo organizacijoje,
  • suprasite kaip interpretuoti naujuosius ISO 9001:2015 standarto reikalavimus ir efektyviai juos taikyti organizacijoje,
  • gebėti analizuoti organizacijos išorės ir vidaus veiksnius siekiant nustatyti organizacijos kompetencijas,
  • gebėsite nustatyti ir įvertinti rizikos veiksnius, darančius įtaką organizacijos tikslų pasiekimui, procesų vyksmui,
  • gebėsite nustatyti suinteresuotąsias šalis, jų reikalavimus ir įtaką organizacijos veiklai,
  • gebėsite taikyti veiklos tobulinimo metodus.

 PROGRAMOS LEKTORIUS 

dr. Asta Daunorienė
KTU, Ekonomikos ir verslo fakulteto lektorė
 

KOMPETENCIJA: nuo 2010 metų veda mokymus ir konsultuoja verslo įmones standartų diegimo, kokybės valdymo ir audito, aplinkosaugos ir darbų saugos tematikomis; 

Dalyvauja ISO 9001, kokybės vadybos sistemų, sistemų paremtų EFQM modeliu, EMAS ir ISO 14001 Aplinkosaugos ir audito sistemų diegime;

Nuolat dalyvauja tarptautiniuose projektuose, stažuojasi bei kelia kvalifikaciją užsienio institucijose (Islandija, Bulgarija, Vokietija).

 


Trukmė: Bus nurodyta artimiausiu metu               Vieta: Bus nurodyta artimiausiu metu  

Laikas: Bus nurodytas artimiausiu metu                Ar išduodamas KTU pažymėjimas:  Taip

Kalba: Lietuvių                                                       Kaina: Bus nurodyta artimiausiu metu  


 

Daugiau informacijos suteiks:

Prof. RŪTA ČIUTIENĖ, IPMA C

Produktų linijos vystymas

 

+370 682 41 900

ruta.ciutiene@ktu.lt

 

 

 

 

 

 

 

 


Atsisiųsti brošiūras
Registracija į renginius