PASIRENGIMAS IPMA PROJEKTŲ VADOVŲ SERTIFIKAVIMUI

PASIRENGIMAS IPMA PROJEKTŲ VADOVŲ SERTIFIKAVIMUI

 

 

 

 

 

Šie pasirengimo IPMA projektų vadovų sertifikavimui mokymai yra skirti norintiems įgyti projektų valdymo teorinių žinių ir pagilinti praktinius įgūdžius siekiant IPMA D ar C lygio sertifikato. Mokymų programa parengta pagal Tarptautinės projektų valdymo asociacijos gebėjimų savadą.

Mokymai skirti verslo ir viešojo sektoriaus:

 • Projektų valdymo specialistams
 • Projektų vadovams
 • Organizacijų vadovams 

Mokymų nauda:

 • būsite pasirengę įgyti tarptautiniu mąstu pripažįstamą sertifikatą, patvirtinantį Jūsų kompetencijas, žinias ir patirtį projektų valdymo srityje;
 • pagerinsite gebėjimus kaip nustatyti projekto suinteresuotas šalis ir jų interesus projekto atžvilgiu;
 • pagilinsit žinias kaip nustatyti projekto tikslus ir juos prioretizuoti;
 • patobulinsite įgūdžius kaip parengti projekto detalų planą, identifikuoti išteklius ir parengti projekto biudžetą;
 • efektyviau valdysite žmogiškuosius išteklius ir kokybę, siekiant projekto sėkmės;
 • pagilinsite žinias kaip diegti ir tobulinti projektų, program ar portfolio modelius organizacijoje;
 • būsite pasirengę integruoti projektus į nuolatinės organizacijos palaikomąsias funkcijas. 

Mokymų turinys:

Techninės projektų valdymo kompetencijos Socialinės projektų valdymo kompetencijos Projektinės veiklos integravimo kompencijos
 • Projektų valdymo sėkmė;
 • Suinteresuotosios šalys;
 • Projekto reikalavimai ir uždaviniai;
 • Rizika ir galimybės;
 • Kokybė;
 • Projekto organizacija;
 • Komandinis darbas;
 • Problemų sprendimas;
 • Apimtis ir rezultatai;
 • Trukmė ir projekto fazes;
 • Ištekliai;
 • Sąnaudos ir finansai;
 • Pirkimas ir sutartys;
 • Pokyčiai;
 • Kontrolė ir ataskaitos;
 • Komunikacija.
 • Lyderystė;
 • Įsitraukimas ir motyvacija;
 • Kūrybingumas;
 • Tikslingumas;
 • Derybos;
 • Konfliktai ir krizės;
 • Vertybių pripažinimas;
 • Etika.
 • Programinis valdymo modelis;
 • Portfelių valdymo modelis;
 • Nuolatinė organizacija;
 • Sistemos gaminiai ir technologijos;
 • Personalo valdymas;
 • Sveikatos apsauga, saugumas, darbų sauga ir aplinkosauga;
 • Finansų valdymas;
 • Teisiniai gebėjimai.

 

Pasirengimo IPMA D, C mokymai organizuojami taikant mišrius mokymo metodus (angl. Blended learning), kai dalis įprastų mokmų auditorijoje perkeliami į virualią erdvę.

Sertifikatas

Grupės renkamos

Kaina

Registruotis 

IPMA D

Lapkričio 9, 11

400 Eurų

Registracija į IPMA D

IPMA C

Lapkričio 9, 11, 16, 18

800 Eurų

Registracija į IPMA C

 

IPMA D (sertifikuotas projektų valdymo ekspertas (angl. certified project management associate)) mokymų trukmė 20 ak. val (16 + 4). 16 ak.val. skirtos mokymui auditorijoje, 4 ak.val. –virtualios konsultacijos. IPMA D pasirengimo sertifikavimui mokymuose gali dalyvauti ir norintys susipažinti su projektų valdymo pagrindais bei praktinio pritaikymo galimybėmis. IPMA D sertifikato gali siekti ir neturintys praktinės patirties.

IPMA C (sertifikuotas projektų vadovas (angl. certified project manager)mokymai skirti projektų vadovams praktikams,turintiems bent 3 trijų metų riboto kompleksiškumo projektų valdymo patirties. Mokymų trukmė 32 ak. val (24 + 8). 24 ak.val. skirtos mokymui auditorijoje, 8 ak.val. –virtualios konsultacijos.

Į mokymų kainą įskaičiuota: mokymo medžiaga, kavos pertraukos, pietų pertraukos, virtualios konsultacijos. Mokymų dalyviams išduodami KTU sertifikatai. Mokymus veda lektoriai praktikai. 

Vieta: KTU Ekonomikos ir verslo fakultetas (Gedimino g. 50, Kaunas)

Mokymų pradžia: 9 val.

 


Papildoma informacija apie IPMA sertifikatus:

Kas yra IPMA sertifikavimas: http://lpva.lt/lt/projektu-vadovu-sertifikavimas1/tarptautinis-ipma-sertifikavimas

Kas yra IPMA C: http://www.ipma.world/certification/certify-individuals/ipma-level-c/

Kas yra IPMA D: http://www.ipma.world/certification/certify-individuals/ipma-level-d/

IPMA sertifikato privalumai: http://www.ipma.world/certification/competence/certification-benefits/

http://www.ipma.world/


Daugiau informacijos suteiks:

 

Prof. RŪTA ČIUTIENĖ, IPMA C

Produktų linijos vystymas

 

+370 682 41 900

ruta.ciutiene@ktu.lt

 

 

 

 

 

 

 


Atsisiųsti brošiūras
Registracija į renginius