Ekspertai

DIANA BAGDONIENĖ

Nuo 2000 metų veda mokymus ir konsultuoja verslo įmones įvairių standartų diegimo, kokybės valdymo ir audito, aplinkosaugos ir darbuotojų saugos ir sveikatos tematikomis;

Padeda įmonėms įsidiegti bei prižiūrėti ISO 9001 kokybės vadybos sistemas, sistemas paremtas EFQM modeliu, procesiniu požiūriu, EMAS ir ISO 14001 Aplinkosaugos vadybos ir audito sistemas.

 

JŪRATĖ BANYTĖ

Ekspertinė / praktinė patirtis: Lietuvos mokslo tarybos ekspertė, Lietuvos verslo paramos agentūros ekspertė, UAB „Lyderio akademija“ ekspertė. 

Nuo 2003 metų veda mokymus ir konsultuoja įmones vartotojų elgsenos analizės, verte grįsto vartotojų aptarnavimo,  paslaugų marketingo veiklos vystymo klausimais. Vykdo taikomuosius tyrimus, rengia galimybių studijas verslo įmonėms ir viešosioms įstaigoms. 

 

RŪTA ČIŪTIENĖ

Profesorė. Tarptautinių ir nacionalinių projektų dalyvė.

Nuo 2003 metų konsultuoja įmones ir veda mokymus (AB „Lietuvos geležinkeliai“, Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba, Klaipėdos PPAR, Alytaus, Marijampolės bei Kauno apskrities savivaldybės, LatConsul (Latvija), GrantXpert Consulting Ltd (Kipras) ir kt.

Ekspertinė kompetencija: projektų valdymas.

 

ASTA DAUNORIENĖ

Nuo 2010 metų veda mokymus ir konsultuoja verslo įmones standartų diegimo, kokybės valdymo ir audito, aplinkosaugos ir darbų saugos tematikomis; 

Dalyvauja ISO 9001, kokybės vadybos sistemų, sistemų paremtų EFQM modeliu, EMAS ir ISO 14001, aplinkosaugos ir audito sistemų diegime;

 

AISTĖ DOVALIENĖ

KTU socialinių mokslų daktarė, docentė Aistė Dovalienė daugiau nei 10 metų gilinasi į santykių su vartotojais plėtros klausimus, vykdo mokslinius tyrimus marketingo srityje.

Ekspertinė sritis: įmonės santykių su vartotojais plėtros sprendimai, vartotojų lojalumas ir jį lemiantys veiksniai, vertės veiksnys įmonės santykių su vartotojais plėtroje, prekės valdymo sprendimai.

 

RIMANTAS GATAUTIS

Ekspertinė sritis: elektroninis verslas, skaitmeninis marketingas, socialinė žiniasklaida marketinge

Ekspertinė patirtis: Lietuvos mokslų tarybos ekspertas, LVPA ekspertas, Europos Komisijos ekspertas

Patirtis:  nuo 2000 metų konsultuoja verslo įmones ir veda mokymus, rengia ir įgyvendina nacionalinius bei tarptautinius projektus ir studijas.

 

EDITA GIMŽAUSKIENĖ

KTU EVF dekanė.

KTU Ekonomikos ir verslo fakulteto Apskaitos katedros profesorė, Baltijos vadybos vystymo asociacijos (BMDA) narė, didžiausios tarptautinės vadybos vystymo asociacijos „EFMD Global Network“ programos „Deans Across Frontiers“ dalyvė.

 

LINA GIRDAUSKIENĖ

Ekonomikos ir verslo fakulteto docentė,  Konsultacinės integruotos komunikacijos kompanijos ,,Medijų alchemija“ vadovė, mobilaus fasilitavimo ekspertė (CIAPE, Italija), daugiau nei 10 metų konsultuoja verslo įmones ir veda mokymus (Tauragės vietinės veiklos grupė, ARC, Respublikinė Kauno ligoninė, PVC ir kt.).

Pagrindinės kompetencijos: pokyčių valdymas, sprendimų priėmimas, žmonių išteklių valdymas, žinių valdymas. 

 

RIMANTĖ HOPENIENĖ

Nuo 2000 m. konsultuoja ir veda mokymus, kvalifikacijos kėlimo kursus verslo ir viešųjų įstaigų darbuotojams paslaugų kokybės, santykių marketingo, vietos įvaizdžio formavimo klausimais.

Nuo 2006 metų Europos paslaugų tyrimų asociacijos (RESER - European Research Network on Services and Space) narė. Nuolat dalyvauja tarptautiniuose ir nacionaliniuose projektuose. 

 

PALMIRA JUCEVIČIENĖ

Profesorė, habilituota daktarė. Kembridžo Universiteto (UK) vizituojanti profesorė.

Daugelio konsultacinių ir mokymo projektų, kurių metu spręstos organizacinio mokymosi ir žinių valdymo praktinės problemos, vadovė ir dalyvė.

Ekspertinė kompetencija: žinių valdymas, organizacinis mokymasis, žmogiškųjų išteklių valdymas.

 

ROBERTAS JUCEVIČIUS

Profesorius, habilituotas daktaras. Kembridžo universiteto (UK) vizituojantis profesorius.

Lietuvos pažangos tarybos narys. Daugelio šalies pramonės ir verslo vystymo strategijų bei konkurencingumo studijų autorius.

Ekspertinė kompetencija: strateginis valdymas, konkurencingumas, sumanus regiono vystymas.

 

GIEDRIUS JUCEVIČIUS

Profesorius. Daugelio mokslo projektų vadovas.

Monografijų "Inovatyvūs miestai ir regionai" ir "Nacionalinės vadybos sistemos: kultūra, investicijos, inovacijos" autorius. 

Ekspertinė kompetencija: verslo modelių inovacijos, tarptautinė vadyba.

 

ARVYDAS KAZAKEVIČIUS

Kviestinis lektorius.

UAB „Auditum" direktorius. 25 metų verslo valdymo patirtis (CEO arba CFO bendrovėse: UAB „AB Farmacija“, UAB „Tamro“, AB „Sanitas“, AB „Kauno dujotiekio statyba“, UAB „KDS grupė“).

Ekspertinė kompetencija: verslo įmonių valdymas, verslo finansų valdymas, verslo analitika.

 

RYTIS KRUŠINSKAS

KTU Ekonomikos ir verslo fakulteto profesorius.

Finansų katedros vedėjas, Ilgalaikės ekonomikos mokslinių tyrimų programos „Lietuvos ekonomikos ilgalaikio konkurencingumo iššūkiai“ rengėjų (mokslininkų iš 7 aukštųjų mokyklų) komandos vadovas.

 

RITA KUVYKAITĖ

KTU socialinių mokslų daktarė. Ekspertinė sritis: prekės ir prekės ženklo valdymas; marketingo, įmonei veikiant užsienio rinkose, sprendimai.

Patirtis: Vykdo verslo organizacijų užsakomuosius tyrimo projektus.  Yra seminarų ir trumpalaikių kursų praktikams (AB „Žemaitijos pienas“, UAB "Osama", UAB “Nemuno vaistinė” ) konsultantė.  Dalyvauja tarptautiniuose ir nacionaliniuose projektuose.

 

EVELINA MEILIENĖ

Daugiau nei 10 metų dirba Projektų vadybos srityje: veda mokymus ir konsultuoja verslo ir viešojo sektoriaus įmones.

Kompetencijų sritys: inicijavimas, planavimas, įgyvendinimas ir rizikos valdymas projektuose.

Praktinė patirtis: projektų rengimas, vertinimas ir įgyvendinimas – viešųjų pirkimų konkursų organizavimas, sutarčių sudarymas, ataskaitų rengimas ir vertinimas. 

 

PETRAS ORŽEKAUSKAS

Docentas. Daugiau nei 20 metų vadovavimo įmonėms bei įmonių konsultavimo patirtis. Vedami mokymai įmonėms verslo vystymo tematika.

Ekspertinė kompetencija: logistikos valdymas, įmonių veiklos organizavimas ir vertinimas, gamybinės veiklos organizavimas.

 

MONIKA PETRAITĖ

Vertingas indėlis į inovacinių sistemų studijas, inovacijų politikos studijų Lietuvoje ekspertė; dalyvavimas įvairiuose nacionaliniuose ir tarpt. projektuose (ekspertė/ konsultantė/ valdybos narė). 

Kompetencijos: strateginis valdymas, startup’ų mentorystė, antreprenerystė, inovacijų politika ir praktika.

 

ŽANETA PILIGRIMIENĖ

Daugiau nei 10 metų gilinasi į tyrimų metodologijos klausimus, vykdo taikomuosius ir mokslinius tyrimus marketingo srityje.

Patirtis:  nuo 2010 metų konsultuoja įmones tyrimų klausimais ir veda mokymus (UAB “Prekybos miestelis Urmas”, UAB “Osama”, UAB “Aservis”, Ukmergės savivaldybėje ir kt.), nuolat dalyvauja tarptautiniuose ir nacionaliniuose projektuose.  

 

EGIDIJUS RYBAKOVAS

Docentas. Nacionalinių projektų pramonės ir verslo konkurencingumo tematika ekspertas. Tarptautinių projektų ekspertas. Sertifikuotas klasterių vystymo konsultantas (ProDemic Consulting, Suomija).

Ekspertinė kompetencija: strateginė analizė, strateginis valdymas, konkurencingumas. 

 

IGNAS RUMBUTIS

Daugiau nei 15 metų patirties prekinio ženklo strategijos formavime, produktų asortimento valdyme, vertės grandinės valdyme, dizaino inovacijų vadyboje.

Daugiau nei 350 produktų, virš 25 produktų kategorijų, pardavimai 36 pasaulio valstybėse.

4 tarptautiniai apdovanojimai už geriausius produktus („IF Design“), 3 tarptautiniai patentai.

 

ASTA SAVANEVIČIENĖ

Ekonomikos ir verslo fakulteto profesorė, daugiau nei 14 metų konsultuoja ir veda mokymus verslo įmonėms (Noriu personalo sprendimo grupėje, Camelia, SDG, Novitera, Lifosa, Achema, Skinija, YIT, Danisco sugar Kėdainiai). Asta yra įgijusi Vokietijos LQW®  Kokybės vadybos sistemos ir Moderatoriaus (PCM group) sertifikatus, dalyvavo Adizes bei “Training4coachers” mokymuose. 

Pagrindinės kompetencijos: strateginis žmonių išteklių valdymas, kompetencijų valdymas. 

 

JURGITA SEKLIUCKIENĖ

Profesorė, Europos tarptautinio verslo akademijos ir Europos paslaugų tyrimų asociacijos narė.

Lenkijos mokslų tarybai (MNiSW) teikiamų konkursiniam finansavimui mokslinių projektų vertinimo ekspertė.

Ekspertinė kompetencija: verslo internacionalizacija, tarptautinio verslo vadyba, verslas augančiose rinkose.

 

FABIAN SEPULVEDA

 

Daugiau nei 15 metų tarptautinės patirties inžinerijos, vadybos, konsultavimo ir investicinės bankininkystės srityse (Lucent Technologies, A.T. Kearney, JPMorgan ir kt.).

Startup konsultantas, Lean sistemos, kaip pagrindo naujo verslo plėtrai, specialistas, antreprenerystės bei klientų vystymo specialistas, technologinio startup‘o „Eyescubed“ įkūrėjas bei vadovas.

 

VYTAUTAS STANKEVIČIUS

Nuo 1999 metų teikia konsultacijas verslo ir viešo sektoriaus organizacijoms, kurių tarpe UAB Pieno žvaigždės, Achemos grupė, LR Finansų ministerija ir kt.

Daugiau nei 10 metų veda mokymus, moderuoja diskusijas.

Pagrindinės kompetencijos sritys: Projektų portfelio formavimas, į tikslą orientuotas projektų planavimas, projektų ir programų valdymas.

 

JURGITA STRAVINSKIENĖ

Nuo 2004 metų veda mokymus ir konsultuoja įmones organizacijos reputacijos kūrimo ir palaikymo, ryšių su visuomene planavimo ir vertinimo klausimais (UAB „Panoden“; KTU Projektų vadybos centras, Prekybos miestelis Urmas, UAB “Nemuno vaistinė”). 

Ekspertinė sritis: organizacijos reputacijos valdymas, ryšiai su visuomene.

MARIUS STRUMICKAS

Lektorius. Sertifikuotas vidaus auditorius. Sertifikuotas rizikos valdymo specialistas.

Vidaus auditoriaus darbo patirtis įmonėse „Lietuvos energija“, „LESTO“, „ORLEN Lietuva“ ir kt.

Ekspertinė kompetencija: valdymo apskaita, įmonių veiklos auditas.

 

VIOLETA ŠILINGIENĖ

Ekonomikos ir verslo profesorė.

Daugiau nei 14 metų konsultuoja ir veda mokymus verslo įmonėms (Utenos, Marijampolės regiono verslo įmonių darbuotojams; Jonavos, Kėdainių, ir kt. verslo informacijos centruose; Vilniaus, Kauno PPAR; Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyboje ir kt.)

Kompetencija: lyderystė, žmonių išteklių valdymas, atlyginimų valdymas.

 

LAIMONA ŠLIBURYTĖ

Ekspertinė sritis: integruotosios marketingo komunikacijos vystymas, reklamos kampanijos planavimas,  ilgalaikio reklamos poveikio vertinimas

Patirtis:  nuo 2005 m. veda mokymus Kauno pramonės prekybos ir amatų rūmuose, konsultuoja įmones marketingo komunikacijos, reklamos planavimo ir efektyvumo vertinimo klausimais. Nuolat dalyvauja ES programos Erasmus+  veiklose. 

 

INGA UUS

Lektorė. LEGO Serious Play profesionalų tinklo narė.

15 metų įmonių konsultavimo bei mokymų marketingo strategijos ir valdymo klausimais patirtis.

Ekspertinė kompetencija: strateginis valdymas, marketingo strategija ir valdymas, kūrybiškas mąstymas ir problemų sprendimas.

 

LINA UŽIENĖ

Docentė. Intelektinio kapitalo akreditacijos asociacijos (ICAA) narė ekspertė, Škotijos intelektinio turto centro (IAC) narė. Konsultantė Fraunhofer taikomųjų tyrimų instituto projektuose (nuo 2014 m.).

Ekspertinė kompetencija: organizacijų intelektinio kapitalo vertinimas ir valdymas, įmonių veiklos analizė ir vertinimas.

 

RIMGAILĖ VAITKIENĖ

Profesorė. Projektų marketingo ir verslo vystymo tematika vadovė ir konsultantė.

Buvusi UAB „Senukų prekybos centras“, UAB „Kauno grūdai“ ir UAB „Samsonas“ marketingo vadovė.

Ekspertinė kompetencija: strateginis marketingo valdymas, prekės ženklo vystymas, rinkos tyrimai. 

 

MANTAS VILKAS

Konsultuoja įmones verslo procesų struktūros kūrimo, procesų optimizavimo klausimais, derinant įvairių tobulinimo metodų elementus, kuria horizontalių  prekių ir paslaugų teikimo sistemas; 

Tiria procesų valdymo praktikų poveikį organizacijų pasiekimams, atlieka procesų analizę, modeliavimą, ir procesų aprašymus, kuria ISO 9000 sistemas; TQM, 6 sigma, Lean, adaptuoja TOC metodus įmonių veiklos  tobulinimui.

 

RITA VILKĖ

Pagrindinės kompetencijos / mokslinių interesų sritys: organizacijų socialinė atsakomybė, socialinis verslumas, socialinės inovacijos, darnus organizacijų vystymas, smulkaus ir vidutinio verslo plėtra.

 

ELENA VITKAUSKAITĖ

Ekspertinė sritis: elektroninis verslas, skaitmeninis marketingas, socialinė žiniasklaida marketinge

Praktinė patirtis: nuo 2007 metų konsultuoja ir veda mokymus įvairioms Lietuvos įmonėms ir organizacijoms. Nuolat dalyvauja tarptautiniuose ir nacionaliniuose projektuose.