KOKYBĖS VADYBOS SISTEMOS VIDAUS AUDITORIŲ MOKYMAI

KOKYBĖS VADYBOS SISTEMOS VIDAUS AUDITORIŲ MOKYMAI

 PROGRAMOS APŽVALGA 

Mokymų tikslas – suteikti praktinių žinių kaip atlikti kokybės vadybos sistemos vidaus auditą ir pasirengti išorinio sertifikavimo (persertifikavimo) procedūrai.

Mokymų nauda: mokymų programa sudaro sąlygas geriau suprasti kokybės vadybos sistemų audito procesus ir specifiką bei išmokti praktiškai atlikti įmonės kokybės vadybos  sistemos  auditą.

Po mokymų jūs:

  • suprasite kokybės vadybos principus,
  • įgysite arba pagerinsite įgūdžius taikant ir interpretuojant tarptautinius kokybės vadybos  standartus savo organizacijoje,
  • suprasite vidaus audito terminus,  tikslus ir principus bei vidaus auditoriams keliamus reikalavimus,
  • išmanysite vidaus audito atlikimo žingsnius ir metodus,
  • suprasite vidaus audito atlikimo sunkumus ir naudą,
  • gebėsite savarankiškai planuoti ir atlikti vidaus auditą, parengti audito ataskaitą bei kontroliuoti veiksmus po audito

 PROGRAMOS LEKTORIUS 


dr. Asta Daunorienė
KTU, Ekonomikos ir verslo fakulteto lektorė

KOMPETENCIJA: nuo 2010 metų veda mokymus ir konsultuoja verslo įmones standartų diegimo, kokybės valdymo ir audito, aplinkosaugos ir darbų saugos tematikomis; 

Dalyvauja ISO 9001, kokybės vadybos sistemų, sistemų paremtų EFQM modeliu, EMAS ir ISO 14001 Aplinkosaugos ir audito sistemų diegime;

Nuolat dalyvauja tarptautiniuose projektuose, stažuojasi bei kelia kvalifikaciją užsienio institucijose (Islandija, Bulgarija, Vokietija).


Trukmė: Bus nurodyta artimiausiu metu               Vieta: Bus nurodyta artimiausiu metu  

Laikas: Bus nurodytas artimiausiu metu                Ar išduodamas KTU pažymėjimas:  Taip

Kalba: Lietuvių                                                       Kaina: Bus nurodyta artimiausiu metu  


 

Daugiau informacijos suteiks:

Prof. RŪTA ČIUTIENĖ, IPMA C

Produktų linijos vystymas

 

+370 682 41 900

ruta.ciutiene@ktu.lt

 


Atsisiųsti brošiūras
Registracija į renginius